• Privat
  • Afarist
  • T-Home

Besnik 24

Zgjighe telefonin tuaj të ri

E shpërblejmë besimin e Juaj. Besimin e Juaj e shpërblejmë me zgjedhje të gjerë të telefonave falas, si edhe telefonave celular tërheqës me çmime të privilegjuara. Parapaguhuni në postpejd modelin tarifor sipas dëshirës tuaj dhe ecni në hap me mundësitë më të reja për komunikim. Për informata vizitoni shitoren tonë më të afërt ose drejtohuni deri te Kontakt Qendra e jonë në 070 122

Risi! Mundësi për pagesë shtesë me pikët e Klubi Im!

Tani keni mundësi që shumë lehtë të arrini deri te telefoni preferuar ose pajisje tjetër nga ofertra e T-Mobile me Besnik, duke kombinuar pikët tuaja nga Klubi Im me pagesë të volitshme shtesë. Detajet këtu...

Tarifat

Përdorues

Prodhues

Price:

Sort by: