English • Shqip  
 • Одбери за дополнување E-ваучер или MobiPay ваучер:

 • Дополни ваучер на *
  +389 7
 • Одбери *
 • E-адреса за потврда на уплатата *
 • Тел. број за потврда преку SMS
 • Во моментов услугата за дополнување ваучер е недостапна. Ве молиме обидете се подоцна.
 • info
  Вашиот дневен лимит за дополнување припејд кредит со иста платежна картичка е: три трансакции и максимален износ од 2.000 денари.
  Припејд бројот на кој што се додава MobiPay ваучер може да се користи само за MobiPay плаќање.
  Повеќе информации за MobiPay услугата на mobipay.mk.
  Општите услови за микроплаќање кои треба да се почитуваат се објавени тука.
  Сопственикот на припејд картичката, одговара за точноста на личните податоци. Доколку е потребно да ги ажурира, треба да појде во најблиската Телеком продавница.
 

* Полињата означени со ѕвездичка се задолжителни