Rimbushjen vauçer

389 7
info
Limiti juaj ditor për rimbushje të pripejd kredisë me të njejtën kartelë pagesore është: tre transakcione dhe shumë maksimale prej 2.000 denarë.
Pripejd numri në të cilin shtohet MobiPay vauçer mund të shfrytëzohet vetëm për MobiPay pagesë.
Më shumë informacione për shërbimin MobiPay në mobipay.mk.
Kushtet e përgjithshme për mikropagesë që duhen të respektohen janë publikuar këtu.
Pronari i pripejd kartelës, është përgjegjës për saktësinë e të dhënave personale. Nëse duhet të azhornohen, duhet të vizitojë Telekom shitoren më të afërt.
 

Одберитип на ваучер