Мој клуб

Поени

Секој постпејд корисник на T-Mobile автоматски станува член на Мој клуб и добива соодветен број поени на својата Мој клуб сметка во согласност со повеќе критериуми. Во зависност од поените, можете да одберете подарок како награда за вашата доверба кон T-Mobile.

Поени се добиваат на следниов начин:

 • За секој месец како корисник на T-Mobile
  За секој месец со нас ве наградуваме со 50 поени.
  Колку подолго сте наш пoстпејд корисник, толку повеќе поени добивате.
 • Висина на месечната сметка
  За секои 1000 денари на вашата месечната сметка добивате 36 поени.
  Додека разговарате, вашето салдо со поени се зголемува.
 • Навремено плаќање на сметката
  За секое навремено плаќање на сметката ви се доделуваат 90 поени.
  Доколку плаќањето се врши со траен налог*, наместо 90, добивате 120 поени.
 • Дополнителни услуги
  Дополнителни 36 поени се добиваат и за користење на секоја дополнителна услуга за која се плаќа претплата.

Kритериуми за добивање поени

Број на поени

За секој месец како корисник на T-Mobile
50
За секои 1000 денари на Вашата сметка
36
Навремено плаќање на сметката (без траен налог)
90
Навремено плаќање на сметката со траен налог
120
Користење на доплнителни услуги со претплата
36

Oние корисници коишто имаат неплатена сметка 2 (два) месеца по рокот, нема да добиваат поени за критериумите што се однесуваат на висината на сметката и за користењето дополнителни услуги.

Временска важност на поените

Временската важност на поените  се определува врз основа на периодот во кој се добиени:

Поените добиени во 2010 ќе можат да се искористат до крајот на 2012 година. 
* Поените ќе бидат користени според времето кога биле добиени (првите добиени поени ќе бидат и први за користење).

За вкупниот број поени ќе бидете известени со Вашата месечна сметка.

* Услугата плаќање со траен налог можете да ја активирате со пополнување на формулар во која било продавница на Македонски Телеком или во експозитура на Стопанска Банка АД, Комерцијална Банка АД, НЛБ Тутунска, ПроKредит банка, Уни Банка или Diners Club International.

Користење на дополнителни услуги со претплата

 

Месечни Пакети за сурфање  
Мобиле Сурф Бејзик /Старт/Медиум/Комфорт/Премиум
Мобиле Сурф Медиум/Комфорт/Премиум +
Мобиле Сурф Стар /Медиум/Комфорт/Премиум во Доверба 24
Тим Интернет 5 ГБ
Тим Интернет 15 ГБ
СМС пакети  
Бизнис СМС Пакет M
Бизнис СМС Пакет C
Бизнис СМС Пакет
Пакети за меѓународни разговори  
Пакет од 200 мкд за 15 мин кон меѓунарона зона 1
Пакет од 350 мкд за 30 мин кон меѓунарона зона 1
Пакет од 650 мкд за 60 мин кон меѓунарона зона 1
Пакет од 250 мкд за 15 мин кон меѓунарона зона 2
Пакет од 450 мкд за 30 мин кон меѓунарона зона 2
Пакет од 750 мкд за 60 мин кон меѓунарона зона 2
Пакет од 350 мкд за 15 мин кон меѓунарона зона 3
Пакет од 650 мкд за 30 мин кон меѓунарона зона 3
Пакет од 1150 мкд за 60 мин кон меѓунарона зона 3
Пакет од 450 мкд за 15 мин кон меѓунарона зона 4
Пакет од 850 мкд за 30 мин кон меѓунарона зона 4
Пакет од 1550 мкд за 60 мин кон меѓунарона зона 4
Меѓународни повици - 30%
Блекбери пакети (со и без доверба)  
БлекБери бизнис 1 ГБ
БлекБери бизнис 300 МБ
БлекБери бизнис 300 МБ промо